Truy thu gần 12 triệu Đô la tiền thuế ở Vietsovpetro
<span style="">Qua kết quả kiểm toán Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga vừa kiến nghị Bộ Tài chính truy thu 11,9 triệu Đô la Mỹ tiền thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác.

Ông Vương Đình Huệ, Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết, hai bên đã tiến hành kiểm toán hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vietsovpetro trong vòng ba năm, từ 2005 - 2007.

Kết quả cho thấy, ba năm qua, liên doanh này đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt 14 tỉ Đô la Mỹ doanh thu và trên 4 tỉ Đô la lợi nhuận.

Trong số này, phía Việt Nam được hưởng 2,21 tỉ Đô la lợi nhuận, phía Nga được 2,28 tỉ Đô la Mỹ, theo tỷ lệ góp vốn tương ứng 49% và 51%. Tổng lượng dầu Vietsovpetro khai thác đạt 25,5 triệu tấn, tăng hơn 49% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, Vietsovpetro cần giải quyết những tồn đọng về thuế hiện nay. Đó là khoản thuế 17,9 triệu Đô la Mỹ cần hoàn trả phía đối tác Nga trong liên doanh. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước hai bên cũng yêu cầu truy thu 11,9 triệu Đô la thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác mà liên doanh này phải nộp cho cơ quan thuế Việt Nam.

Việc kiểm toán Vietsovpetro được thực hiện từ 13/11/2008, khi đoàn chuyên gia Kiểm toán Nhà nước Nga sang Việt Nam ký kết bên bản kiểm toán chung. Đây là lần đầu tiên, phía Việt Nam hợp tác với quốc tế để cùng tiến hành một cuộc kiểm toán.

Sau Vietsovpetro, cơ quan kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong một số dự án, công trình cụ thể khác.
</span>