Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 4/2009, chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại TP.HCM có mức tăng 0,49%. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng của 4 tháng đầu năm nay có mức tăng 1,88% và nếu so với cách đây 1 năm thì có mức tăng 10,2%.


Nhóm mặt hàng tăng cao nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,83%), trong đó lương thực tăng 0,44%; thực phẩm tăng 0,51%; nhóm giao thông - bưu chính - viễn thông (tăng 0,91%) do tác động trực tiếp của 2 đợt tăng giá xăng dầu trong tháng.
Hai nhóm hàng hóa có mức giá giảm là may mặc - giày dép (giảm 0,04%) và văn hóa, thể thao - du lịch (giảm 2,33%). Trong tháng này, chỉ số giá vàng đã có mức tăng 1,18%, còn giá ngoại tệ (USD) chỉ có mức tăng 0,83%.
Theo đánh giá của Cục Thống kê, nhìn chung mức tăng giá của 4 tháng đầu năm nay thấp hơn nhiều so với 4 tháng cùng kỳ năm trước (4 tháng đầu năm 2008 có mức tăng tới 9,15%), chủ yếu do sản xuất gặp nhiều khó khăn, thu nhập của dân cư không ổn định nên người dân có phần giảm bớt những nhu cầu không phải thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày.
vtv.vn