Mình nghỉ hoạt động đã lâu rồi để tập trung ôn thi. Trong thời gian vừa qua hội mình hoạt động không mấy suôn sẻ. Để tiếp nối hoạt động t có ý định offl tháng 8. Trong thời gian tới t sẽ chuẩn bị liên lạc với mọi người và cho cuộc họp. Thời gian mình sẽ thông báo với các bạn sau ngày 1-8 trong thời gian muộn nhất là 1 tuần để các bạn có thời gian chuẩn bị.
Các bạn có thể liên lạc với mình theo sđt 0988312949 hoặc ym caotruongpt