Bà kon oi ,
Có ai có khách đi Ha Long thì hỗ trợ tui nha . Tui Đang phụ trách phòng mảketing cho Phoenix Cruiser *** . Mong các bac hỗ trợ