Các bạn trên diễn đàn ơi.............Có ai là người Nha Trang không? Hiện trên diễn đàn có hội offline Nha Trang nào không?