Việc thiếu dự báo và thông tin trong nghành dịch vụ khách hàng đã đẩy các nhà đầu tư vào trạng thái mơ hồ và đưa ngành công nghiệp này vào tình trạng báo động.

Trong điều kiện kinh tế hiện tại, các nhà đầu tư đang xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn và do dự để đưa ra các quyết định khi không xác định rõ được nghành công nghiệp này đang hướng về đâu? Các nhà đầu tư đang cố gắng để dự báo đâu là cơ hội? Những thị trường và lĩnh vực đầu tư hứa hẹn nhất? Ai sẽ là các nhà đầu tư và tài chính hiện nay và sắp đến? Chính phủ sẽ có những động thái gì trong lĩnh vực này?...

Tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề trên, không chỉ ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh, mà còn thiết lập vị trí của Quý vị như là đơn vị thống lĩnh thị trường trong các điều kiện hiện tại.

Với quan điểm này, IDB (Invest_Develop_Build) ASIA PACIFIC 2009 hằng năm lần 2 đã được tổ chức thậm chí khẩn trương hơn trước. Là sự kiện nhằm phát triển và đầu tư ngành Dịch vụ khách hàng độc quyền, IDB 2009 sẽ tập trung vào các vấn đề cấp thiết hiện tại và tìm kiếm các giải pháp thực tế để duy trì sự cạnh tranh trong giai đoạn thách thức này cho ngành dịch vụ khách hàng. Đây cùng là diễn đàn để thúc đẩy đầu tư, tìm kiếm các cơ hội, gặp gỡ và thảo luận với các nhà lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ then chốt về những vấn đề ảnh hưởng đến việc đầu tư và phát triển ngành dịch vụ khách hàng, các giải pháp đối với các thách thức trước mắt…

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 15 – 16 tháng 06 năm 2009 tại Singapore

Vui lòng liên hệ và đăng ký:
VN VENTURES LLC – ITO HOLDINGS
Add: 19B Le Thi Rieng Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City – Vietnam
Tel: (84.8) 39256550
Fax: (84.8) 39250573
Email: info@vnventures.com
Website: http://www.vnventures.com