Phản hồi: Tỷ giá USD/VND tăng mạnh (6/17/2009 4:43:25 PM)

Các bạn đừng nghĩ đây chỉ là chuyện của nhà nước vì tỉ giá lên xuống sẽ có lợi hoặc thiệt hại cho nhập khẩu hoặc xuất khẩu.
Nếu chính phủ muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì đồng Vn mất giá chính phủ ta mới vui đấy các bạn, đừng nghĩ mất giá là chuyện tệ hại.