mấy anh (chị) , mấy bạn , cho mình hỏi là tình hình thất nghiệp ở việt nam mình từ tháng 6 năm 2008 đến nay như thế nào , và có thể cho em(mình ) biết tỉ lệ thất nghiệp từ tháng 6/2008 lđến nay là nhiu không , thanks các anh (chị) mấy bạn rất nhiều