Xin phep chi Hue cho em up luan van cua chi nhe!
Bai cua chi rat hay. Chi trinh bay rat chi tiet va ro rang ve ke toan doanh thu, chi phi cua cong ty. Mot tai lieu hk the bo qua cho cac ban chuyen Ke Toan day nhe