Cần 1 số đề thi Cao học môn toán mô hình tuyến tính, xác suất thống ke. ai có cho minh xin nha3:-O3:-O3:-O3:-O3:-O