Em đang làm tiểu luận về Quản trị hàng tồn kho nhưng gặp khó khăn về số liệu thực tế về việc thực hiện quản trị tồn kho ở các doanh nghiệp Việt Nam. Bác nào có số liệu thực tế hoặc tài liệu nào viết về vấn đề thực trạng quản trị hàng tồn kho ở các doanh nghiệp nước ta (trong 1 ngành nào đó) chỉ em giùm, có thêm biện pháp giải quyết thực trạng thì quá tốt luôn. Mong các pro giúp em. Em xin cảm !