đây là bài thuyết trình ppt của nhóm mình. up lên để các bạn tham khảo nếu bạn nào phải làm presentation by English