Các bạn giúp mình với!!!!!!!!!!
Mình đang học TCDN2 do TS Bùi Hữu Phước dạy.nhóm mình đang chuẩn bị thuyết trình chương "KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH" Mình xem ví dụ trong sách do thầy biên soạn(của trường ĐHKT TPHCM) nhưng vẩn còn nhiều vấn đề chưa rỏ. Bạn nào hiểu về bài ví dụ đó(phần ví dụ của kế hoạch tài chính dài hạn-SGK/331) thì giúp mình với,hiện mình đang cần rất gắp,
phần mình không hiểu là phần lãi vay đó các bạn.Bạn nào có học và hiểu biết về nó xin chỉ cho mình với!!!!:20:8->
Mình rất cám ơn các bạn!!!