Các thành phố lớn của châu Á đang phát triển nhanh nhưng chất lượng cuộc sống đang suy giảm trầm trọng. ( Trích từ: Thời báo kinh tế Saigon Online). click here: http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/hoso/24983/

zị mới nói, cái dự định zìa quê chắc không sớm thì muộn cũng được thực hiện thui, ở thành phố riết cái chán, chán nhất là kẹt xe, mỗi lần kẹt xe không những trễ nãi công việc mà còn hít 1 đống khói xe, bụi bẩn. Mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại ... Grummmm... nghĩ tới bực mình quá đi.