Phản hồi: bạn có lý luận hãy cùng thảo luận vấn đề này!

thật ra kinh tế hộ gia đình sẽ không bị phá sản. '' có làm thì mới có ăn'' người nông hộ rất quan tâm đến công việc làm của họ. khi đầu tư vào bất cứ một vấn đề gì họ thường suy nghĩ đắn đo cẩn thận. lúc này 'chuyện nhà nông' của đài truyền thanh và đài truyền hình cũng hay đấy. giúp bà con nông hộ cầp nhật thông tin nhanh hơn.