Mình có sưu tầm được một số tài liệu về Ngành học "Quản trị kinh doanh"
Hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người
Trong này có Quản trị học, quản trị bán hàng, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tác nghiệp... và một số tài liệu có liên quan
Link download:

http://www.mediafire.com/?y0r92qfczy9122o