(TBKTSG Online) - Philippines, nước nhập khẩu nhiều gạo nhất thế giới, có kế hoạch mở cuộc đấu thầu mua gạo lớn nhất trong tháng tới, sau khi những cơn bão gây thiệt hại nặng nề cho các vụ mùa.

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/kinhtecacnuoc/25137/