http://www.buzzle.com/articles/240702.html

Bank of America đã thông báo là sẽ cắt giảm 35000 việc làm khi nó trở thành một trong những tổ chức tài chính gần đây nhất triển khai việc mở rộng việc tiết kiệm các khoản chi phí

The Charlotte_Ngân hàng sát nhập từ các ngân hàng Citigroup, Credit Suisse và UBS đang trong quá trình chuẩn bị cắt giảm hàng ngàn nhân viên ra khỏi quỹ lương của mình vì họ đã trích chúng ra cho khủng hoảng kinh tế và một khoản là 50 tỉ đôla sát nhập với Merrill Lynch như là các lý do cho động thái này. BoA đã từ chối cho biết về việc sẽ có bao nhiêu việc làm ở Anh bị mất nhưng Merrill lại xuất hiện một cách trịnh thượng ở the City với một trụ sở chính sang trọng đối diện với London Stock Exchange.
“Những việc cắt giảm được đề ra là để loại bỏ đi những dư thừa được tạo ra từ kết quả của việc sát nhập với Merrill Lynch và để phản ánh hiện trạng suy thoái”_BoA đã nói trong một bản báo cáo. Những ngân hàng có sự kết hợp lực lượng lao động với khoảng 312000 người cùng với BoA, nơi có một hệ thống bán lẻ quan trọng với hơn 6000 chi nhánh, góp phần cung cấp một lượng lớn lực lượng lao động với 247000 nhân viên. Thông báo hôm nay đã trình bày về việc cắt giảm khoảng 11% một lực lượng lao động.
Ngân hàng này đã nói rằng khoảng từ 30000 đến 35000 việc làm sẽ mất đi từ lực lượng lao động sát nhập của BoA và Merrill qua 3 năm kế tiếp và họ đang chờ để công bố con số cuối cùng vào đầu năm sau. Những khoản cắt giảm sẽ tạo ra từ trong tất cả các thành phần của việc kinh doanh và khi đến một mức độ nào đó sẽ phát sinh ra sự hao hụt, BoA đã nói. Họ đã thêm vào răng công viêc kinh doanh đã tiến triển rất tốt bởi những người gửi tiền và các nhà đầu tư khi khủng hoảng tín dụng cứ tiếp tục nhắm vào các ngân hàng.

Mặc dù có lời thừa nhận răng mình đang trong tình trạng tốt hơn nhiều so với ngân hàng cạnh tranh khác, BoA cũng phải lấy 700 tỉ đôla Chương trình giải trừ tài sản xấu (Troubled Asset Relief Program) thiết lập Bộ tài chính Hoa Kỳ để thu hồi vốn vốn từ các bản cân đối tài khoản bị ảnh hưởng. Cho đến nay họ đã nhận đuợc 15 tỉ đôla từ TARP và một khoản hơn 10 tỉ đôla từ cac nhà đâu tư. Merrill đã bị buộc phải chấp thuận tiếp quản bởi BoA vào tháng 9 như một gánh mặng bởi đảm bảo thế chấp dưới chuẩn và các rủi ro các khoản nợ, tranh chấp để tránh việc cùng chung số phận như Lehman Brothers – Kẻ đã bị phá sẳn vào ngày cuối tuần tương tự