GIẢI GIÚP MÌNH BÀI TẬP NÀY VỚI CÁC BẠN ƠI !
An, Bình, Chương, Dung quyết định thành lập công ty TNHH Phương Đông với ngành nghế mua bán thủy sản, vật tư ngành thủy sản vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh P đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty Phương đông vào 7/ 2006
Trong cơ cấu góp vốn do các thành viên công ty thỏa thuận thông qua thì
- An góp 200 tr tiền mặt ( 20%VDL)
- Bình góp vốn 1 ô tô dược các bên thỏa thuận định giá là 200 tr (20% VDL)
- Chương góp vốn là kho bãi kinh doanh, các vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty và được các bên thỏa thuận định giá là 500tr (50% VDL)
- Dung góp vốn tiền mặt 100tr( 10% VDL)
Theo điều lệ của công ty do các bên nhất trí thông qua thì Chương làm chủ tịch hội đồng thành viên , Bình làm giám đốc và An làm phó giám đốc công ty. Điều lệ công ty quy định giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Các nội dung khác của bản điều lệ tương tự như các quy định của luật doanh nghiệp
Sau khi công ty hoạt động được một năm thì xảy ra những bất đồng giữa Chương và Bình. Với tư cách là chủ tịnh hội đồng thành viên và là người có vốn nhiều hơn, Chương đã ra quyết định cách chức giám đốc công ty của Bình và bổ nhiệm An làm giám đốc công ty thay thế.
Không đồng ý với quyết định trên Bình vẫn tiếp tục giữ con dấu, sau đó với danh nghĩa công ty Phương Đông, là người đại diện theo pháp luật, Bình ký hợp đồng vay trị giá 700tr với công ty Trường xuân. Theo hợp đồng công ty Trường Xuân đã chuyển trước số tiền 300 tr cho công ty Phương Đông.
( Tổng giá trị còn lại của Công ty Phương đông theo sổ sách kế toán tại thời điểm này là 1,2 tỷ VND). Tuy nhiên số tiền này đã được Bình chuyển sang 1 tài khoản cá nhân của mình.
Chương nộp đơn kiện Bình ra tòa yêu cầu Bình hoàn trả số tiền 300tr, bồi thường thiệt hại Bình gây ra cho công ty.
Công ty Trường xuân cũng nộp đơn kiện ra Tòa yêu cầu công ty Phương Đông phải hoàn trả số tiền 300tr mà công ty đã cho vay, bồi hoàn những thiệt hại cho công ty Trường Xuân do công ty Phương Đông vi phạm hợp đồng

Theo anh chị :
1 Thỏa thuận góp vốn, chỉ định các chức danh, đại diện theo pháp luật của công ty khi thành lập doanh nghiệp có hợp pháp không ?
2 Quyết định cách chức giám đốc công ty và bổ nhiệm giám đốc mới của chủ tịch hội đồng thành viên có hợp pháp không ? Thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc trong công ty TNHH ntn ?
3 Hợp đồng mà Bình ký nhân danh công ty có hiện lực không ?
4 Ai là người phải thanh toán nợ và bồi thường thiệt hại trong TH trên?
5 Rút ra bài học kinh nghiệm ?