Bạn muốn thành thạo trong việc trình bày các dự án kinh doanh hay đơn thuần là giúp bạn nâng cao khả năng trình bày, thuyết trình trong trường mình. Hãy đọc qua tài liệu tiếng Anh này và mong sẽ giúp ích cho các bạn!
Thân!