ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ CÓ THỂ TRỞ NÊN MẠNH
VÀ LẤN ÁP ĐỒNG ĐÔLA
Tuần trước các nhà đầu tư xôn xao về môt báo cáo của các ngân hàng Trung Ương Trung Quốc trước sự ghé thăm của của tổng thống Obama đối với Trung Quốc,điều cho thấy rằng lại một lần nữa Bắc Kinh có thể nghĩ về sự nổi lên của đồng Nhân Dân Tệ,để phản ánh về sự tang trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu.Bản báo cáo bỏ qua những lời nói đáng ngạc nhiên rằng Bắc Kinh sẽ giữ đồng Nhân Dân Tệ “ Ở mức cân bằng và hợp lý”.
Giá trị tương đối thấp của Nhân Dân Tệ là một lý do quan trọng làm cho xuất khẩu của Trung Quốc vẫn cạnh tranh trên sân khấu toàn cầu.Đó cũng là một lý do khiến cho sự mất thăng bằng thương mại lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ,như một ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây.
Nhưng các nhà kinh tế nói rằng chính quyền Obama không nên trông đợi bất kì sự thay đổi lớn nào trong thời gian ngắn hạn “Một sự thay đổi(trong tiền tệ) là điều tốt nhất tôi mong đợi” Morgan Stanley Asia nói,Chủ tịch Stephan Roach ghi nhận rằng phục hồi Kinh Tế ở Trung Quốc vẫn còn dễ vỡ,vậy nhiều khả năng dẫn đến sự dễ vỡ đó là gì? Giả định tăng trưởng kinh tế ổn định,Bắc Kinh sẽ tiếp tục chính sách “ Nhân Dân Tệ” để dánh giá cao sự chậm chạp,năm ngoái một vài điều đã ngả mũ với sự ra đời của cuộc khủng hoảng tài chính và sự lao mình trong xuất khẩu.Những nhà phân tích tiền tệ chú ý rằng,nếu đồng Đồng Nhân Tệ tang trưởng một cách mạnh mẽ vào năm 2010, nó sẽ là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tự tin có thể di chuyển ra khỏi sự phụ thuộc về xuất khẩu và xem phục hồi kinh tế của TQ là thực sự và lâu dài.
http://blog.newsweek.com/blogs/wealthofnations/archive/2009/11/17/china-s-yuan-may-strengthen-against-the-dollar.aspx