top 200 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, phân tích những bước đi cơ bản và những thông tin bổ ích về những Dn đó.Không thể thiếu với những bạn thích phân tích kinh tế, đặc biệt là kinh tế VN: