Với lập luận nói trên, Ủy ban Tài chính của Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép chính phủ được giải tán các tập đoàn tài chính lớn, nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến nền kinh tế, bất kể tập đoàn đó đang hoạt động tốt hay xấu.
Bạn thấy hành động này của chính phủ Mỹ như thế nào?
Theo bạn, có nên làm như vậy không ?
Bạn dùng phương pháp gì để đối phó với "too big to fail" ?