Xin chào tất cả anh chi em của diễn đàn và all visitors.

Mình chỉ là một nông dân trẻ, không có kinh nghiệm trong việc kinh doanh cũng như tất cả các lĩnh vực liên quan đến economic. Mong ước của mình là thành lập một trang trai để cải thiện kinh tế gia đình. Mình biết vốn, địa bàn, và thị trường la 3 yếu tố quan trọng được xem như là nhất trong mọi lĩnh vực kinh tế. Hiện tại mình chỉ có địa bàn (), mình hy vọng mọi người góp thêm ý kiến giúp minh cách tìm "nguồn vốn" và kế đến là thị trường.

Thanks for your reading!