Sách doanh nhân tự học " Chủ doanh nghiệp quản lý nguồn nhân lực"

Đây là một quyển sách trong bộ "sách doanh nhân tự học" , em thấy nó hay nên chia sẻ cùng mọi người !!!
Đây là link
http://www.fshare.vn/file/TG3JC55ANT/

- - - - update - - - -View attachment 1.Chu DN qly nguon NL.pdf

Đây là link tải về trực tiếp.