Chi phí năng lượng leo thang khiến giá bán buôn các mặt hàng tại Hoa Kỳ tăng 1,8%.

Theo số liệu mới nhất của Chính phủ chi phí năng lượng tăng cao đã khiến cho giá cả bán buôn tháng 11 tăng 1,8%. Điều này phản ánh rõ xu thế biến động của lạm phát trong những tháng gần đây.

Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá cả bán buôn (PPI) tăng chủ yếu là do giá cả các loại năng lượng dùng cho tiêu dùng cuối cùng đã tăng 6,9% trong đó giá xăng dầu giá thực phẩm tăng đều tăng mạnh, lần lượt là 14,2% và 0,5% (trong tháng 11).

Tuy nhiên khi loại bỏ thực phẩm và năng lượng thì chỉ số PPI chỉ tăng 0,5%.

Các nhà phân tích dự đoán chỉ số PPI tổng thể sẽ tăng 0,8% và chỉ số PPI loại trừ thực phẩm và năng lượng tăng 0,2%.

Đợt tăng giá này đúng vào lúc đang có những lo ngại trong nền kinh tế về lạm phát và thiểu phát. Trong thời gian qua, nhờ kiềm chế thành công lạm phát mà FED có thể giữ cho tỷ lệ lãi suất thấp, từ đó đưa nền kinh tế thoát khỏi khó khăn.

Một số nhà phân tích cho rằng lần suy thoái kinh tế này sẽ dẫn đến một chu kỳ tai họa khác là: giảm phát hạn chê tăng trưởng kinh tế trong khi số khác lại sợ rằng giữ cho tỷ lệ lãi suất thấp sớm hay muộn sẽ gây ra lạm phát cao và sẽ rất khó để có thể kiểm soát lạm phát trong tình cảnh như vậy.


Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số giá cả bán buôn lần đầu tiên đã tăng và ở mức 2,4% - đi ngược lại với xu thế giảm giá trong suốt thời kỳ trước đó.

http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world_business/view/1025013/1/.html