SỰ KỲ VỌNG LẠM PHÁT SẼ KHÔNG BIẾN ĐỘNG
THEO CHIỀU TĂNG
Mọi người mong đợi cho sự lạm phát ở Anh sẽ không thay đổi vào tháng 12,mặc dù sự lạm phát cũng đã tăng lên trong thời gian gần đây,những tín hiệu này được các Ngân Hàng của Anh cho thấy ngày hôm qua.
Người tiêu dùng cho rằng sự lạm phát sẽ tăng lên đến 2.4% vào năm tới,sự phỏng đoán này dựa vào nhận định chung của Ngân Hàng trong tháng 5 và tháng 8 năm nay.
Sự đo lường chỉ số CPI về lạm phát của ngân hàng đó là tăng từ 1.1% đến 1.9% từ tháng 9 và được cho rằng sẽ tăng hơn 3% vào tháng 1 khi mà hậu quả của việc tụt giá xăng dầu và sự dội lại của thuế Giá Trị Gia Tăng từ 15% đến 17,5% thông qua chọn lọc,nhưng sự tăng này được xem là chỉ mang tính tạm thời,với áp lực của giá cả thì nhu cầu của người tiêu dùng cũng yếu đi.Ngân Hàng đã được dự đoán rằng lạm phát sẽ ở mức khoảng 1.4% vào cuối năm tới.
Ngân Hàng hi vọng rằng với dự báo “Mũi Nhọn” của Ngân Hàng trong năm tới giữa sự kỳ vọng của người tiêu dùng,khi điều này có thể nhanh chóng yêu cầu cho việc định mức lương cao hơn,kích hoạt một làn sóng tác dụng phụ đẩy lạm phát cao hơn.
Collin Ellis,nhà kinh tế Châu Âu tại Daiwa Secunties nói: “với chỉ số CPI về lạm phát tăng mạnh trong vài tháng tiếp theo,Ngân Hàng sẽ vẫn “ In Tiền ” ,dữ liệu này sẽ trở nên cực kì quan trọng đối với Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ để đảm bảo rằng kỳ vọng về lạm phát sẽ không trở thành de-anchore.
Trong khác cho Ngan Hàng,người tiêu dùng báo hiệu rằng,họ nghĩ hiệu quả của nó đã được cải thiện từ tháng 8,khoảng 44% người tiêu dùng nói rằng họ hài lòng với những việc của Ngân Hàng đã và đang làm,trong khi đó 20% thì không tăng từ 39% và 24% tương ứng với tháng 8.
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6960904.ece