Định hướng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010

Một trong những nhiệm vụ quan trọng về kinh tế của kế hoạch năm 2010 là tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển của đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 6,5-7%.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm bình đẳng công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế duy trì thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Huy động tối đa các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, thất thoát, lãng phí ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch và quyết định của chủ trương đầu tư, trong đó, ưu tiên huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án quan trọng sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư quy mô lớn đã được cấp phép ở các khu kinh tế.

Tạo điều kiện cho các DN tiếp cận vốn, nhất là DN nhỏ và vừa, DN xuất khẩu ở các làng nghề, ở khu vực nông thôn, DN sản xuất hàng tiêu dùng trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân. Chú trọng các biện pháp hỗ trợ DN tiếp cận tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ xúc tiến mở rộng thị trường...

1. Nội dung cân đối vốn đầu tư phát triển dự kiến trong kế hoạch 2010 được xác định như sau

Trên cơ sở cân đối tích lũy - tiêu dùng, đồng thời với việc triển khai đồng bộ dự báo khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2010 khoảng 39,6% GDP, tăng 14,7% so với ước thực hiện năm 2009, các nguồn vốn có thể được huy động là:

- Nguồn vốn được huy động từ ngân sách Nhà nước, chiếm khoảng 19,2% tổng nguồn vốn đầu tư xã hội và tăng 7,1% so với ước thực hiện năm 2009.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 9,9% tổng nguồn vốn đầu tư xã hội, tăng 54% so với ước thực hiện năm 2009.

- Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước chiếm khoảng 7,7% tổng nguồn vốn đầu tư xã hội, bằng ước thực hiện năm 2000.

- Nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 9,0% tổng nguồn vốn, tăng 16,7% so với ước thực hiện năm 2009.

- Nguồn đầu tư từ khu vực DN ngoài Nhà nước và dân cư chiếm khoảng 30,8% tổng nguồn vốn, tăng 17,1% so với ước thực hiện năm 2009.

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến chiếm khoảng 22,4% tổng nguồn vốn, tăng 16,7% so với ước thực hiện năm 2009.

2. Dự kiến đầu tư phát triển cho các công trình, dự án, các lĩnh vực ưu tiên trong năm 2010 theo định hướng sau đây:

(1) Tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông quy mô lớn. Các công trình giao thông liên vùng, nhằm phát huy tối đa lợi thế của các vùng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo đủ vốn đối ứng các dự án ODA; tiếp tục đầu tư các tuyến đường thuộc các khu kinh tế trọng điểm, khu kinh tế kết hợp quốc phòng, các tuyến đường biên giới, hệ thống giao thông kết nối các đầu mối giao thông trọng điểm, hệ thống cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới và hệ thống giao thông quốc gia.

Thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010.

Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông ở các vùng kinh tế trọng điểm; hiện đại hoá các đầu mối giao lưu quốc tế – các cảng biển, cảng hàng không quốc tế. Từng bước xây dựng và hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Triển khai từng bước thực hiện xây dựng hệ thống tầu điện ngầm nội đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống đường bộ cao cao tốc, đường ngang đường Hồ Chí Minh, hệ thống đường bộ ven biển. Tăng cường thu hút đầu tư để khởi công một số cầu lớn quan trọng trên hệ thống sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng một số cảng biển, cảng hàng không quốc tế, nhà ga hàng không quốc tế quan trọng tại các vùng kinh tế trọng điểm và khu kinh tế biển.

Tập trung xây dựng các tuyến đường thuỷ nội địa trọng yếu đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

(2) Tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7. Tập trung đầu tư hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, thâm canh tăng năng suất gắn với phát triển công nghiệp chế biến; phát triển các cơ sở sản xuất gắn với vùng sản xuất nguyên liệu.

Đầu tư hơn nữa cho các cơ sở nghiên cứu khoa học giống cây, giống con có năng suất cao, chất lượng tốt. Tích cực áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng và vật nôi.

(3) Thu hút nhiều vốn đầu tư để xây dựng các nhà máy điện mới, tăng thêm nguồn cung ứng cho hệ thống điện quốc gia. Hoàn thiện và tiếp tục đồng bộ hệ thống truyển tải và phân phối điện; chú trọng nâng cao chất lượng và mở rộng cung cấp điện vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nhà máy thép và luyện cán thép, sản xuất xi măng, bột giấy...

(4) Tiếp tục tăng cương đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho kiên cố hoá trường lớp học phổ thông và nhà công vụ giáo viên.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho lĩnh vực giáo dục theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 đã ban hành. Đẩy mạnh và khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các trường tư thục.

(5) Nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường và bổ sung thiết bị hiện đại cho các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện y học cổ truyền, các khoa đông y, nâng cấp và hoàn thiện các trạm y tế tuyến xã, các trung tâm y tế dự phòng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án bệnh viện tuyến huyện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp dược, sản xuất vắc xin. Đầu tư các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại nhằm phát hiện và xử lý sớm các dịch bệnh mới phát sinh có khả năng lan nhanh trong cộng đồng.

(6) Tiếp tục thực hiện việc xã hội hoá trong đầu tư xây dựng và phát triển văn hoá. Đầu tư vốn để bảo tồn các công trình văn hoá, các di tích cách mạng, di tích lịch sử; tiếp tục đầu tư các công trình thể thao, các trung tâm huấn luyện thể dục, thể thao; các công trình thể thao cho đối tượng thanh thiếu niên.

(7) Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các dự án công nghiệp quan trọng, trước hết là các dự án điện, dầu khí, luyện kim, đóng tầu, xi măng.

(8) Tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã cam kết, có định hướng thu hút đầu tư vào các vùng một cách hợp lý, vào các lĩnh vực ưu tiên.

(9) Huy động các nguồn lực để đầu tư khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung đầu tư để xử lý chất thải rắn, chất thải nước ở các đô thị, trung tâm công nghiệp, trung tâm dịch vụ, các bệnh viện.

(10) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tính dụng nhà nước, ODA, FDI. Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, chấm dứt tình trạng nhiều công trình có vốn nhưng không giải ngân được do không có mặt bằng để thi công. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kéo nhưng vẫn được triển khai thực hiện các công trình, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm, chất lượng công trình không đảm bảo.