(Theo thời báo kinh tế Saigon Online) - Hội nghị lần 20 của Hội đồng đồ gỗ Đông Nam Á (AFIC) sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 6-2010, ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ TPHCM (Hawa) cho biết.

Hội đồng đồ gỗ Đông Nam Á (AFIC) được thành lập vào năm 1978, với nhiệm vụ chính là tổ chức các họat động mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp đồ gỗ khu vực Đông Nam Á. AFIC bao gồm các thành viên là các hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp gỗ của mỗi nước tiêu biểu như hiệp hội đồ gỗ Indonesia ASMINDO, hội đồng đồ gỗ Malaysia, Hiệp hội lâm sản và buôn bán gỗ Myanmar, Hội đồng đồ gỗ Singapore… Việt Nam đang là thành viên chưa chính thức của AFIC.

Xem chi tiết tại http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/cohoigiaothuong/27716/