(Theo thời báo kinh tế Saigon Online) - Cuối năm là thời điểm người lao động đặc biệt quan tâm đến tình hình lương, thưởng tết. Doanh nghiệp đã trả lương, thưởng Tết cho người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động hay chưa? Luật quy định cụ thể ra sao?

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã mời bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao động tiền lương, tiền công, Sở Lao động thương binh xã hội TPHCM trả lời thắc mắc của bạn đọc về chế độ lương, thưởng đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Thời gian trả lời câu hỏi bắt đầu từ ngày 6-1 đến ngày 15-1-2010.

Pàkon vào link này để đặt câu hỏi nhé!
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/doisong/27931/