download Alcohol Audio 180 v3.0:
Một phần mềm về âm thanh, chuyên sao chép các file nhạc Audio sang Mp3, thu âm, chỉnh sửa âm thanh, ghi các file nhạc ra đĩa CD/DVD>..
Included in this pack:

1.AUDIO of STREAMER

2.AUDIO RECORDER

3.Audio CD Ripper

4.SOUND EDITOR

5.AUDIO CD BURNER

6.MP3 CD BURNER

7.Audio converter

8.iPOD UPDATER

9.AUDIO PLAYER