Trong thực tiễn về quan hệ thương mại giữa các quốc gia,chúng ta đã quá quen với cụm từ thâm hụt cán cân thương mại,cán cân thanh toán.Vậy những tác động của nó đến nền kinh tế quốc dân là gì,theo các bạn?Có phải chỉ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế không?

Ai có thể giúp mình trả lời câu hỏi trên?*-