Trong cuộc sống hằng ngày, giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của mỗi cá nhân. Trong kinh doanh, biết kết hợp kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác và sự nghiệp được thăng hoa. Có được kỹ năng giao tiếp đã khó, nhưng biết quan sát và phân tích tâm lý đối phương trong giao tiếp và đàm phán thì càng khó hơn.

<div style="text-align: center">KHÓA ĐÀO TẠO
Kyõ thuaät vaø taâm lyù
trong Giao tieáp & Ñaøm phaùn
</div>Diễn giả:
<div style="text-align: center">
Tiến sĩ DƯƠNG NGỌC DŨNG
</div>Tiến sĩ Đại học Boston (2001), Thạc sĩ Đại học Harvard (1995), MBA ĐH UBI (2008), có kinh nghiệm giảng dạy trên 20 năm. Ông từng tham gia phiên dịch, huấn luyện cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước (LG Vina, Samsung, Cargill, Lãnh sự quán Mỹ, Sở Ngoại vụ, Đại học Ngân hàng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, chương trình của Diễn giả Jack Canfield, ...) về các đề tài kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, thị trường chứng khoán,...
Kinh nghiệm làm việc
Từ năm 2001 liên tục cộng tác với nhiều công ty (Công ty Hoàng Gia, công ty LG Vina, Samsung, Cargill, An Phú, Vạn Phát Hưng, Tân Thăng Long, v..v…) và nhiều tổ chức (Lãnh sự quán Mỹ, Sở Ngoại Vụ, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Đại Học Ngân Hàng, Bộ Tài Chính, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Giao Thông Vận Tải) trong công tác phiên dịch và đào tạo về những đề tài liên quan đến kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng, thị trường chứng khoán,...
Thời gian học: 18h – 21h, các ngày 22 & 25/1/2010
Địa điểm: Phòng hội thảo, lầu 2
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận (gần ngã tư Phú Nhuận)
Phí tham dự:
Phí chính thức: 800.000 đ/người
Phí ưu đãi: 200.000đ/người (Phí này đã được PIONEER và các đối tác tài trợ)
Sau khóa học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của PIONEER, có giá trị toàn quốc.
Đăng ký trực tiếp tại:
Chi nhánh PIONEER: số 521 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận , TP.HCM
<div style="text-align: center">Hạn chót đăng ký: 21/1/2010
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: (08) 399 59 265 – (08) 399 59 266;
hoặc email: info@trolygiamdoc.com
</div>