Thời gian qua có rất nhiều bạn gửi bài lên mục bản tin kinh tế eNews. Đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã có tinh thần đóng góp, tuy nhiên các bạn lưu ý cho là đây là mục chuyên đăng những bài DỊCH BẢN TIN KINH TẾ TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NƠI POST BÀI BẰNG TIẾNG VIỆT TỪ CÁC WEBSITE KHÁC, DO ĐÓ NHIỀU BẠN POST BÀI TIẾNG VIỆT ĐÃ BỊ MÌNH XOÁ BÀI HOẶC MỘT SỐ BÀI SPAM CŨNG ĐÃ BỊ XOÁ. Do đó đề nghị mọi người lưu ý giùm mình vấn đề này. Như popcorn244 đã nói, eNews nhận bài của tất cả các thành viên nhưng đó đều phải là bài biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt - vì vậy mọi bài tiếng Việt từ các báo khác sẽ bị xoá ngay lập tức. Mong các bạn lưu ý và tiếp tục đóng góp cho website.:103::103::103::103::103::103::103: