mình đang là sinh viên năm 2 trường đại học ngân hàng tp.HCM.Mình đang học vế môn THANH TOÁN QUỐC TẾ có mấy câu hỏi đang thắc mắc mong mội người giúp mình.
1.Nostro account và vostro account là gì?Nếu là một ngân hàng thì bạn nên mở bao nhiêu tài khoản Nostro ở nước ngoài va nên duy trì đồng tiền nào trong tai khoản, vì sao?
2.Làm thế nào để sử dụng tiền trong tài khoản Nostro cho hiệu quả?