mình đang là sinh viên năm nhất của trường đại học thương mại, ở tuổi của mình, bạn bè rất nhiều người đã có người yêu, nhưng mình thì chưa. Không phải từ trước đến giờ mình chưa yêu ai, cũng không phải không có ai yêu mình, mà là mình sợ nếu yêu thì sẽ bỏ bê việc học hành không chú ý đến học hành nữa. với mình, lý trí nói mình là không nên yêu, hãy tập trung vào việc học thôi, nhưng trái tim của mình bây giờ lại đang rung động trước một người, và thưc sự bây giờ mình không biết phải làm thế nào nữa. thực ra mình cũng không có đủ can đảm để nói với anh ấy về tình cảm của mình nữa, mong mọi người hãy cho mình ý kiến nha. mình đang rất khó nghĩ. thank for your attention!