Nhận thấy các bạn sinh viên chúng ta đang trong qua trình thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp và ngân hàng . nhằm giúp SV có cái nhìn tốt hơn về các quy trình nghiệp vụ , nơi đây là địa chỉ giúp các bạn có thể thảo luận về các đề tài mà minh đang làm . Nó cũng là nơi cho mợi người học thêm kiến thức
các bạn đang làm BCTN có gì thắc mắc hoặc khó khăn xin hãy nêu lên langtuchudu1986 và các thành viên năng động của Vnecon luôn luôn lằng nghe ?:-t Chúc các bạn SV thành công trong bài báo cáo của mình
Chú Ý : các vấn đề về ngoại thương , hợp đồng , thủ tục hải quan , thanh toán quốc tế , vận tải giao nhân , các hình thưc thanh toán , Incoterms 2000