http://www.mediafire.com/?eai5yygoewe
Mình có tập tài liệu tiếng anh khó quá Pro nào có time dịch giùm được không nhỉ . Chủ yếu là vốn với đầu tư thôi !:8::8::8::8::8::8: