Hi mọi người, theo mọi người đâu là sự kiện, vấn đề kinh tế trong và ngoài nước nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm 2010?
Bản thân mình cho rằng sự kiện kinh tế thế giới nổi bật nhất là khủng hoảng nợ tại Châu Âu. Còn tại Việt Nam là các giải pháp xung quanh vấn đề lạm phát.