Trong nền kinh tể đang mở cửa và tham gia vào WTO, Việt Nam giống như một đứa trẻ đang chập chững tập đi. Khi tham gia vào thị trường chung đấy khắc nghiệt, Việt Nam chịu những sức ép và thiệt thòi nhất định. Vấn đề về xuất khẩu - nhập khẩu là vấn đề hết sức quan trọng đối với nền kinh tế. Hiện nay, chính sách thương mại của Việt Nam còn rất nhiều kẽ hở và chưa thể hoàn chỉnh trong sớm chiều. Hơn nữa chịu rất nhiều thiệt thòi trên thị trường quốc tế khi có vấn đề xảy ra.

Chính sách thương mại về xuất nhập khẩu Việt Nam đang áp dụng là gì ? Nó có thực sự mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam không. Vấn đề này mình rất băn khoăn. Mong mọi người góp ý.