Phản hồi: Thảo luận giải pháp kinh tế VN

như chúng ta đã biết thì tình trạng hiện nay đang rất khó khăn cho chúng ta về phát triển kinh tế. nước ta là một nước phụ thuộc khá nhiều vào nhập khẩu trong khi đó tình hình kinh tế thế giới đang rất khó khăn từ đó có thể thấy rằng hệ lụy của nó đến Việt Nam là không tránh khỏi, phần lớn các doanh nghiệp mới chỉ chú ý đến hàng hóa dành cho EX một bộ phận nhỏ mới chú ý đến phần thị trường trong nước tứ đó ta có thể nhận thấy rằng cần phải chú ý hơn nữa đến thị trường trong nươc đặc biệt là thị trường nông thôn còn bỏ ngõ, nhà nước nên tăng cường các chính sách giúp các doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ các doanh nghiệp trong nước nhiều hơn nữa =>doang nghiệp làm ăn tốt => giả quyêt công ăn việc làm, giảm thất nghiệp=>tăng GDP. ngoài ra cần phải giảm chi tiêu công, giảm lãi suất để kích thích đầu tư... tại hạ chỉ có mấy ý kiến ít ỏi đó thôi mong các hạ bổ sung cho tại hạ#:-S