Phản hồi: Vấn nạn nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Nói về phát triển kinh tế thì VN là thị trường kinh tế đang lên, trong năm nay và những năm tiếp theo chính phủ đang định hướng cho nền kinh tế ổn định vĩ mô.
Nếu như Nhật Bản là nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, không có đất trồng trọt,...thì họ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Còn ở VN là nước phát triển sau chiến tranh, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, thiên nhiên ưu đãi có thể trồng trọt, người dân cần cù chịu khó thì lên phát triển kinh tế lấy gốc nông nghiệp để phát triển toàn diện.
Trong những năm gần đây
An ninh lương thực quốc gia được bảo đảm, sản lượng lương thực có hạt tăng bình quân 2,9%/năm trong giai đoạn 2001-2009. Giá trị xuất khẩu nông sản tăng xấp xỉ 2,4 lần, nhiều nông sản xuất khẩu có khối lượng lớn, đứng hàng đầu thế giới: Xuất khẩu gạo, cà phê của Việt Nam xếp thứ 2, hạt tiêu, hạt điều xếp thứ 1, chè xếp thứ 5, thủy sản xếp thứ 10 thế giới, cao su xếp thứ 1 Đông Nam Á.
Nếu năng suất nông nghiệp không tăng thì tiềm năng tăng trưởng kinh tế bền vững của nền kinh tế bị hạn chế.Khó khăn nông nghiệp có điểm sau:
Ngồn thủy lợi chưa đáp ứng đc sự phát triển của cây trồng.
Chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp.
Sản phẩm nông nghiệp làm ra còn kém.
Làm nông nghiệp hiện nay còn bừa bãi, chưa có sự quy hoạch tổng thể và sự phát triển trọng điểm còn hạn chế ở từng vùng, từng địa phương.
Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo cho phát triển nhanh của nông nghiệp.
Sự phát triển nhanh của công nghiệp đã khiến cho đất nông nghiệp bị thu hẹp nhanh tróng.
Nguy cơ trái đất nóng lên, đk khí hậu nhiều thiên tai lũ lụt gây khó khăn cho nông nghiệp.