Dưới đây là những câu danh ngôn và triết lí cùng đọc và suy ngẫm.

sự khao khát mãnh liệt nhất chính là động lực giúp ta đi tới thành công.


Diều chi bay khi gió đến người chi phất khi có thời cơ.


Chỉ trích hay than phiền không đem lại lợi lộc gì cho bạn , ngược lại bạn sẽ nhận lại những lời chi trích đó và cả sự ghét bỏ của họ.


Người sống không có mục đích khác gì con thuyền không có người lái.


Khi đứng giữa sự sống và cái chết người ta mới nhận thấy được giá trị của thời gian.


Những lúc khó khăn nhất ta mới thấy được giá trị của tình bạn .


Những lúc cùng cùng cực nhất , một lời khích lệ có thể giúp người ta đạt tới cực điểm .


Tiền có thể khiến một người chở nên hạnh phúc , ngược lại cũng khiến người ta chết vì nó.
Và có một câu nói của Trung Quốc " Chim chết vì mồi người chết vì tiền "