Thất nghiệp giảm nhưng chưa đủ


Số lượng thất nghiệp lần đầu tiếp tục suy giảm trong tuần thứ hai liên tiếp nhưng mức độ vẫn còn thấp.


Có 472,000 số người thất nghiệp lần đầu được ghi nhận vào tuần kết thúc vào ngày 28, tháng 8 vừa qua, giảm 6,000 so với số lượng 478,000 tuần trước đó, theo báo cáo hàng tuần của Bộ Lao động.


Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Briefling.com đã dự đoán mức thất nghiệp lần đầu là 475,000.


Số lượng thất nghiệp lần đầu trung bình 4 tuần là 485,500,giảm 2,500 so với trước đó.


Số lượng thất nghiệp này đã dao động trong khoảng 400,000 trong vòng 9 tháng vừa qua, mặc dù tháng vừa rồi nó vọt lên hơn 500,000 lần đầu tiên kể từ tháng 11, trước khi giảm trở lại.

“Báo cáo này là một bước trong 1 quá trình đúng hướng nhưng con số này thật sự chúng tôi không mong muốn công bố,” phát biểu bởi Robert Dye, nhà kinh tế cao cấp tại PNC Financial Services. “ Các điều kiện của thị trường lao động đang vững chắc, nhưng chúng ta chưa tạo nhiều việc làm như chúng ta mong muốn kể từ khi các họat động kinh tế ổn định trở lại.”

Tuần qua, chính phủ công bố rằng nền kinh tế đã lung lắc tới gần mức không tăng trưởng vào quý hai, với tốc độ tăng trửong 1.6% .

Các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục đình trệ trong suốt quý 3 nhưng sẽ bắt đầu tăng trưởng vào thời gian cuối của năm nay và 2011.


Thất nghiệp tiếp tục ở mức cao<span style="">: chính phủ công bố rằng có 4.456 triệu người tiếp tục thất nghiệp vào tuần lễ thứ hai hoặc hơn nữa, tính đến tuần lễ kết thúc vào ngày 21/08, theo dữ liệu mới nhất có sẵn. Số lượng này đã giảm 23,000 so với con số 4.479 triệu của tuần trước đó.</span>

Tình hình của các bang: <span style="">Số lượng thất nghiệp trong 7 bang giảm hơn 1000 trong tuần kết thúc vào 21/08, theo dữ liệu mới nhất được công bố. Bang California là bang giảm nhiều nhất, khoảng 5,893, điều này có được là do có ít hơn các vụ sa thải trong lĩnh vực dịch vụ.</span>

Số lượng thất nghiệp đã tăng hơn 1,000 tại bang Florida bởi các vụ sa thải trong xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Source: http://money.cnn.com/2010/09/02/news/economy/jobless_claims/index.htm