Mình đang dự định lập Hội từ thiện bạn nào có lòng muốn tham gia từ vào Báo danh nha mình sẽ cho lịch cụ thể

Name: Lê Hồ Vũ
Sinh Năm: 1987
Nghề nghiệp: M&A
Sở thích: music,film,bussiness
Thích gọi bằng: vustock
nick yahoo: vustockestate