Trc hết tôi phải nói là tôi ko còn làm cho Yamango nữa, nhg tôi sẵn sàng trả lời nhg thắc mắc về 2 sản phẩm trên.
Trc tôi ko trả lời vì tôi giữ đúng nguyên tắc, nếu mình đáp trả nhg bài báo của các cây bút bẩn thì sẽ thành giải thích như vậy ko khác có tật giật mình. Vậy thì kệ nó, mình tự cảm nhận giá trị của nó. Và điều wan trọng là khách hàng của mình sẽ cảm nhận ra sao. MLM là ngành kinh doanh truyền tiêu mà. Thứ 2: Ko nói với nhg người ko có thiện ý.
Tôi ko phải giáo sư Nguyễn Ngọc Trg, nhg tôi tin rằng mình đủ hiểu về sản phẩm để trả lời!