Chào các bạn! đề tài mình đưa ra hôm nay mong mọi người cùng thảo luận và nghĩ gì trong bối cảnh môi trường sống hiện nay. Con người cứ chạy theo lợi nhuận trước mắt do " rừng cao su hiện có giá trị kinh tế cao". Và rừng cao su có thể thay thế cho rừng tự nhiên ko?. Cao su có thể thay thế cho cây công nghiệp ko? và cứ thế trong một thời gian nữa những cây công nghiệp nước ta sẽ bị xóa sổ thay thế là những rừng cao su mà 10-15 năm nữa liệu cao su có còn được ở mức giá như hiện nay? Lúc này những loại nông sản hay trái cây trước đây vốn truyền thống phải nhập trở lại nước ta! mong mọi người cho ý kiến và nghĩ thế nào về kinh tế thị trường hiện nay. Cám ơn 8->