Hiện tại mình đang tìm những NPP, những bạn muốn thật sự đi theo con đường MLM.
Các bạn hãy đọc xong những dòng dưới đây và nếu các tiêu chuẩn như Tân nêu ra các bạn thấy hay, thấy đúng thì hãy liên lạc với Tân.
Trò chuyện trực tiếp các bạn sẽ hiểu hơn vì nói chuyện qua điện thoại hoặc internet cũng không thể giải thích rõ hết được.
Mr Tân - 090 674 3545

Một số điều về CTY Tân đang tham gia đã và đang làm được:
1. Sản phẩm:
+ Dễ dàng đến tay người tiêu dùng: đối tượng là tất cả mọi người từ học sinh, sinh viên đến người đi làm
+ Nhu cầu sử dụng thường xuyên.
+ SP được sử dụng tại tất cả các TP lớn của Việt Nam.
2. Công ty:
+ Tầm nhìn chiến lược của Cty. (tính bền vững và lâu dài)
+ Đào đạo chuyên nghiệp
+ Chính sách trả thưởng cho nhà phân phối - Cái này quan trọng, với chính sách như thế nào để NPP không bị ôm hàng.
- Năng động nhẹ nhàng theo thu nhập.​+ Đảm bảo đồng vốn giúp NPP bán SP trong vòng 30 ngày.
+ Cam kết hoàn vốn cho NPP nếu NPP không muốn làm việc cùng Cty: Những SP còn lại của NPP chưa bán dc cty sẽ trả lại toàn bộ số tiền của những SP đó; các SP NPP đã giúp cty tiêu thụ, cty sẽ chi trả hoa hồng 20%. (Cam kết bằng giấy tờ)
3. Kinh tế:
+ Thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia đó (Cái này Cty Tân rất đúng)
+ Đảm bảo đúng các chính sách, pháp lý, thuế …
4. Môi trường làm việc:
+ Với mô hình trả thưởng, người vào trước hay sau không quan trọng.
+ Tính cộng đồng cao
+ Các nhà phân phối là cộng tác với nhau, tất cả là đối tác với Cty và được hưởng ích như nhau.
+ Luôn chia sẻ và giúp đỡ cùng nhau phát triển
+ Không dụ dỗ, lôi kéo mà là đi chia sẻ thông tin, khách hàng có nhu cầu gì thì ta cho thông tin đó.