MB tuyển Trưởng phòng Hành chính tổng hợp làm việc tại Hà Nội
06/11/2010
Ngân hàng Quân đội (MB) đang tuyển Trưởng phòng Hành chính tổng hợp làm việc tại Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ đến trước 17h00 ngày 19/11/2010. Đặc biệt, MB sẽ ưu tiên cho ứng viên nộp hồ sơ sớm và có thể kết thúc nhận hồ sơ trước thời hạn nếu đã nhận đủ hồ sơ.VCB Thái Bình tuyển nhân sự
06/11/2010
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình (VCB Thái Bình) cần tuyển 08 cán bộ nghiệp vụ để vào làm việc tại chi nhánh và các phòng Giao dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 15/11/2010 (Sáng từ 8h đến 10h; Chiều từ 14h đến 16h). Ứng viên không được liên hệ qua điện thoại.Eximbank tuyển nhân sự làm việc tại Hà Nội, TP. HCM, Quảng Nam hoặc Tiền Giang
05/11/2010
Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) đang tuyển nhân sự để vào làm việc tại địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam hoặc Tiền Giang. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 19/11/2010. Riêng vị trí Trưởng Phòng Tín dụng, có thời gian nhận hồ sơ đến ngày 17/11/2010 và các vị trí làm việc tại Tiền Giang có thời gian nhận hồ sơ đến ngày 30/11/2010. Đặc biệt, Eximbank chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.
MB tuyển nhân sự làm việc tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá
04/11/2010
Ngân hàng Quân đội (MB) đang tuyển nhân sự vào các vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc phòng giao dịch, Trưởng/Phó phòng Kế toán & Dịch vụ khách hàng hoặc Trưởng/Phó phòng Quan hệ khách hàng. Thời gian nhận hồ sơ đến trước 17h00 ngày 20/11/2010. Đặc biệt, MB sẽ ưu tiên cho ứng viên nộp hồ sơ sớm và có thể kết thúc nhận hồ sơ trước thời hạn nếu đã nhận đủ hồ sơ.