mình đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài là "phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp". có bạn nào có tài liệu hay có báo cáo mẫu nào thì giúp mình với!!!! [-O< :8: thanks các bạn trước!